Hopp til innhald

  1. Home
  2. 1T - Matematikk fellesfagChevronRight
  3. ProsentpoengChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Prosentpoeng

Prøv å løyse så mange av desse oppgåvene som mogleg utan bruk av hjelpemiddel!

1.10.21

Prosentvis vekst

Eit politisk parti aukar oppslutninga si frå 10,5 % til 12,5 %.

a) Kor mange prosentpoeng har oppslutninga auka med?

vis fasit

Oppslutninga har auka 12,5-10,5=2,0 prosentpoeng.


b) Kor stor har auken vore i prosent?

vis fasit

Auken i prosent er 2,010,50,19=19 %

1.10.22

Sjukefråværet i ei bedrift har gått ned frå 6,7 % til 6,1 %.

a) Kor mange prosentpoeng har sjukefråværet gått ned med?

vis fasit

Sjukefråværet gjekk ned med 6,7-6,1=0,6 prosentpoeng.


b) Kor stor har nedgangen vore i prosent?

vis fasit

Nedgang i prosent 0,66,70,09=9 %

1.10.23

Eit politisk parti hadde ein månad ei oppslutning på 29,5 %. Ved neste måling hadde partiet auka oppslutninga si med 6,1 %.

Kor mange prosentpoeng er auken til partiet?

vis fasit

Går "vegen om 1". 1 % av oppslutninga blir 29,5100=0,295 prosentpoeng

6,1 % av oppslutninga blir 0,295·6,11,8

Partiet har auka med 1,8 prosentpoeng.