Hopp til innhald

 1. Home
 2. 1T - Matematikk fellesfagChevronRight
 3. Tal og algebraChevronRight
 4. Eksponential- og logaritmelikningarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Eksponential- og logaritmelikningar

Når vi skal løyse problem knytte til eksponentiell vekst, får vi bruk for å løyse eksponentiallikningar. Det er likningar der den ukjende opptrer som eksponent i ein potens. Logaritmar er greitt å bruke på storleikar som varierer mykje.

Ei aktuell problemstilling er for eksempel kor mange år det tek før eit beløp som står i banken, har fordobla seg. Då må vi løyse ei eksponentiallikning, dvs. ei likning der den ukjende er i eksponenten i ein potens. Vi seier også at kronebeløpet i banken veks eksponentielt. Alle storleikar som veks eller søkk med ein fast prosent i fleire periodar, slik som kronebeløpet her, veks eller søkk eksponentielt.

Lydtrykket til eit lydsignal kan variere over eit område som svarar til ein billion, eller ein million millionar. For å sleppe å operere med så store variasjonar kan vi i staden for talet sjølv oppgi kor mykje 10 må bli opphøgd i for å få talet. Dette blir kalla logaritmen (tierlogaritmen) til talet. Det tyder at i staden for å oppgi talet 1 million, oppgir vi talet 6, sidan 1 million er 10 opphøyd i 6.

Læringsressursar

Eksponential- og logaritmelikningar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  Prosentrekning

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • LearningPath

  Vekstfaktor

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • LearningPath

  Prosentpoeng

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for læringssti.

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Prosentrekning

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Vekstfaktor

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Prosentpoeng

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Prosentrekning

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Vekstfaktor

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Prosentpoeng

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du om prosentrekning?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du om vekstfaktor?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du om prosentpoeng?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff