Hopp til innhald

  1. Home
  2. 1T - Matematikk fellesfagChevronRight
  3. Praktisk døme på ein rasjonal funksjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Praktisk døme på ein rasjonal funksjon

Oppgåva kan løysast med alle hjelpemiddel

4.3.9

Morten hadde i 2004 eit mobilabonnement der han betalte 59 kroner i fast avgift per månad. I tillegg betalte han 0,49 kroner per minutt når han ringde. Kostnadene K per minutt for Morten sin mobilbruk ein månad når han ringjer x minutt med dette abonnementet kan skrivast som

Kx=0,49x+59x

a) Teikn grafen av K for x-verdiar mellom 0 og 1400.

vis fasit
Graf. Illustrasjon.

b) Kva nærmar kostnadene seg per minutt når Morten ringjer svært mye?

vis fasit

Når Morten ringjer svært mye, vil den faste månadsavgift ha lite å seie og kostnadene per minutt vil nærme seg 49 øre.

c) Finn likninga for den horisontale asymptoten.

vis fasit

Kx=0,49x+59x vil gå mot 0,49xx=0,49 øre per minutt når Morten ringjer svært mye.

Likninga for den horisontale asymptoten er y=0,49

d) Kva blir prisen per minutt dersom Morten ein månad ringjer 300 minutt?

vis fasit
Graf. Illustrasjon.

Punktet 300, K300)=(300, 0.69 viser at prisen per minutt blir 69 øre dersom han ringjer 300 minutt i månaden.

e) Kor mye må Morten ringje dersom det skal koste 60 øre per minutt?

vis fasit
Graf. Illustrasjon.

Vi ser av grafen at Morten må ringje 536 minutt dersom prisen per minutt skal bli 60 øre.