Hopp til innhald

  1. Home
  2. 1T - Matematikk fellesfagChevronRight
  3. FunksjonarChevronRight
  4. Ikkje-linære funksjonstyparChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Ikkje-linære funksjonstypar

I 1T skal du lage, tolke og gjere greie for funksjonar som beskriv praktiske problemstillingar, analysere empiriske funksjonar og finne uttrykk for tilnærma lineære samanhengar, med og utan bruk av digitale verktøy.

Grafisk framstilling. Foto.

I lineære funksjonar opptrer variabelen x berre i første potens. I nokre funksjonar opptrer x i andre potens. Vi kallar derfor slike funksjonar for andregradsfunksjonar. Tilsvarande kan vi ha tredjegradsfunksjonar, fjerdegradsfunksjonar og så vidare.

Andre funksjonstypar er rasjonale funksjonar, der x opptrer i nemnaren på ein brøk. Vi skal også sjå på potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar. Felles for alle funksjonstypane i dette underemnet er at dei ikkje er lineære.

Læringsressursar

Ikkje-linære funksjonstypar

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter