Hopp til innhald

  1. Home
  2. 1T - Matematikk fellesfagChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Ikkje-linære funksjonar

Dersom ein funksjon ikkje er lineær, så er ikkje grafen til funksjonen ei rett linje.

Grafen til funksjonen f av x er lik x i tredje pluss 4 x i andre pluss 4 x pluss 2 er teikna for x-verdiar mellom minus 3 og  0,5. Skjermutklipp.
Ein ikkje-lineær funksjon

Vi skal sjå på andregradsfunksjonar, tredjegradsfunksjonar, rasjonale funksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar.

Læringsressursar

Ikkje-linære funksjonar

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter