Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. FunksjonarChevronRight
  4. Matematiske modellarChevronRight
  5. Polynomfunksjon som modellChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Polynomfunksjon som modell

Polynomfunksjonar kan også brukast som modellar.

Ved regresjon i GeoGebra vel du då «Polynom» som regresjonsmodell. Du må i tillegg velje graden på polynomet, elles er framgangsmåten den same som for andre regresjonstypar.

Læringsressursar

Matematiske modellar