Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. FunksjonarChevronRight
  4. Matematiske modellarChevronRight
  5. Potensfunksjon som modellChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Potensfunksjon som modell

Svingetida til ein pendel er ein funksjon av snorlengda.

Bilde av en skisse av en pendel

På figuren til høgre ser du ei skisse av ein pendel. Når du drar pendelkula ut til sida slik figuren viser, og slepper ho, vil kula svinge att og fram.

Svingetida til pendelen er tida det tek frå du slepper pendelkula til ho er tilbake i same posisjon. Svingetida blir målt i sekund.

Svingetida endrar seg når vi endrar lengda av snora.

Graf over svingetid til pendel. Bilete.

Dersom vi måler svingetida ved ulike snorlengder og utfører ein potensregresjon, finn vi ein samanheng tilnærma gitt ved
modellen f nedanfor.

f(x)=2,0·x0,5

Denne modellen er ein potensfunksjon.

Potensfunksjonar kan skrivast på forma f(x)=axb, der a og b er konstante tal, og x er grunntalet i ein potens.

Bilde av et screenshot fra GeoGebra

For å gjere ein potensregresjon i GeoGebra, vel du «Regresjonsanalyse» og «Analyser». Deretter «Potens» som regresjonsmodell.

Læringsressursar

Matematiske modellar