Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. FunksjonarChevronRight
  4. Matematiske modellarChevronRight
  5. Kva er ein matematisk modell?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kva er ein matematisk modell?

Å lage matematiske modellar som viser samanhengen mellom ulike storleikar blir kalla å modellere.

Bilde av en skyvelære. Foto.
Skyvelære

Korleis vil du gå fram for å finne volumet av ei kule? Måle? Rekne?

Matematiske modellar 1

Formelen V=43πr3, som viser samanhengen mellom radius i ei kule og volumet av kula, er eit døme på ein matematisk modell. Dersom vi kjenner radius i ei kule, kan vi bruke modellen til å rekne ut volumet av kula. Motsett kan modellen brukast til å rekne ut radius når vi kjenner volumet.

Ved hjelp av ein modell prøver vi å beskrive røyndomen med matematikk.

I dette kapittelet skal vi sjå på korleis vi på grunnlag av observerte data kan formulere matematiske modellar.

Matematiske modellar 2

Læringsressursar

Matematiske modellar