Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Vektorar på koordinatformChevronRight
  5. Avstanden mellom punkt i planetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Avstanden mellom punkt i planet

Avstanden mellom to punkt er det same som lengda av vektoren mellom punkta.

Vi har sett korleis vi finn vektoren mellom to punkt i planet, og korleis vi finn lengda av ein vektor.

Gitt punkta Ax1, y1 og Bx2, y2. Avstanden mellom A og B er

AB=x2-x1, y2-y1=x2-x12+y2-y12

Døme

Gitt punkta A(2, 3) og B(5, 7). Avstanden mellom A og B er

AB=5-2, 7-3=5-22+7-32=32+42=25=5=

Læringsressursar

Vektorar på koordinatform