Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Vektorar på koordinatformChevronRight
  5. Lengda av ein vektor gitt på koordinatformChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lengda av ein vektor gitt på koordinatform

Vi kan enkelt rekne ut lengda av ein vektor gitt på koordinatform.

Vi har tidlegare vist at vi kan rekne ut lengda av ein vektor ved først å «prikke vektoren med seg sjølv» og så finne kvadratrota.

a=a2

For ein vektor gitt på koordinatform får vi då

x, y=x, y2=x, y·x, y=x2+y2

Lengda av vektoren x, y finn vi slik

x, y=x2+y2

Døme

6, 8=62+82=36+64=100=10

CAS-utklipp frå GeoGebra – lengda av ein vektor gitt på koordinatform. Utklippsbilete.

Med CAS i GeoGebra bruker vi kommandoen Lengde.

Læringsressursar

Vektorar på koordinatform