Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Vektorar på koordinatformChevronRight
  5. PosisjonsvektorenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Posisjonsvektoren

Vektoren frå origo til eit punkt blir kalla for posisjonsvektoren til punktet.

Bilde av posisjonsvektor i koordinatsystem. Illustrasjon.

Vektoren frå origo O(0, 0) til punktet P(7, 2) har koordinatar

OP=7·ex+2·ey=7, 2

OP blir kalla for posisjonsvektoren til punktet P.

Posisjonsvektoren til eit punkt er vektoren frå origo til punktet. Denne vektoren viser punktet sin posisjon i forhold til origo.

Posisjonsvektoren til eit punkt x, y har koordinatane x, y.

Læringsressursar

Vektorar på koordinatform