Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Vektorar på koordinatformChevronRight
  5. Addisjon av vektorar på koordinatformChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Addisjon av vektorar på koordinatform

Vi kan enkelt addere vektorar på koordinatform.

Bilde av vektorer i koordinatform

Gitt vektorane

p=1, 2  og  q=3, 1

Vi ser av teikninga at

p+q=4, 3

Vi har altså at

1, 2+3, 1=4, 3

Addisjon av to vektorar på koordinatform med CAS. Utklipp.
Legg merke til parentesane!

Med CAS i GeoGebra kan du leggje saman vektorane ved å skrive dei inn på koordinatform.

Ser du samanhengen?

1, 2+3, 1=1+3, 2+1=4, 3

Vi finn summen av to vektorar på koordinatform ved å addere 1.koordinatane og 2.koordinatane kvar for seg

x1, y1+x2, y2=x1+x2, y1+y2

Vi kan vise at denne setninga er rett ved å skrive vektorane som ein sum av einingsvektorar.

x1, y1+x2, y2 = x1·ex+y1·ey+x2·ex+y2·ey                                           =x1·ex+x2·ex+y1·ey+y2·ey                      =x1+x2·ex+y1+y2·ey                       =x1+x2, y1+y2

Læringsressursar

Vektorar på koordinatform