Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Vektorar på koordinatformChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Vektorar på koordinatform

Alle vektorar kan skrivast som ein vektorsum av einingsvektorar. Vi bruker klammeparentesar for å skrive ein vektor medan vi bruker vanlege parentesar for eit punkt.

Her lærer du å skildre vektorar ved hjelp av vektorkoordinatar. Det blir da til dømes mogleg å addere vektorar utan å hengje piler etter kvarandre.

Vi innfører ei rekkje reknereglar for å kunne rekne med vektorar i planet på koordinatform. I R1 gjorde vi dette i to dimensjonar. Vi skal utvide desse reknereglane til også å gjelde tredimensjonale vektorar.

Læringsressursar

Vektorar på koordinatform