Hopp til innhald

 1. Home
 2. Matematikk for realfagChevronRight
 3. GeometriChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Geometri

Temaet skildrer korleis tredimensjonale vektorar kan brukast til å rekne ut areal og volum av romfigurar. Videre korleis vi kan skildre linjer, plan og kuleflater i rommet ved likningar og vektorfunksjonar.

Bannerbilde for emnet geometri i faget R2. Foto.

I dette emnet vil vi sjå på utrekningar med tredimensjonale vektorar som er representert både geometrisk og på koordinatform. Vi kan bruke og tolke skalar- og vektorproduktet i utrekning av avstandar, vinklar, areal og volum, og bruke vektorrekning til å finne liknings- og parameterframstillinger til linjer, plan og kuleflater. Vi vil også sjå på korleis vi kan rekne ut lengder, vinkler og arealer i lekamar avgrensa av plan og kuleflater.

Emner

Geometri

 • Vektorar

  Her ser vi på omgrepet vektor, og repeterer nokre definisjonar frå R1.

 • Vektorar på koordinatform

  Her viser vi korleis vi skriv vektorar på koordinatform for å kunne rekne differansar og multiplikasjon av vektorar.

 • Vektorproduktet

  Her ser vi på det såkalla vektorproduktet mellom to vektorar.

 • Linjer i rommet

  Her ser vi på liknings- og parameterframstilling til linjer i rommet.

 • Plan i rommet

  Her bruker vi vektorrekning til å finne liknings- og parameterframstilling til plan i rommet.

 • Kuleflater

  Her bruker vi vektorrekning til å finne liknings- og parameterframstilling av kuleflater.

Læringsressursar

Geometri