Hopp til innhald

 1. Home
 2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
 3. FunksjonarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Funksjonar

Vi treng meir kunnskap om derivasjon av funksjonar. Kva skjer til dømes dersom vi deriverer ein funksjon to gongar? Gjer deg klar for matematisk analyse.

Funksjonar handlar om korleis ein storleik er avhengig av ein annan. Funksjonar blir brukt i mange samanhengar for å lage matematiske modellar av røynda og i samband med det vi kallar matematisk analyse. I dette hovudemnet skal vi sjå på ulike typar funksjonar med ulike eigenskapar.

Emnet byggjer på funksjonskapittelet frå 1T og S1. Du skal lære å derivere ulike typar funksjonar, og du skal lære meir om kva den førstederiverte og den andrederiverte fortel om forløpet til ein funksjon. Til slutt skal vi sjå litt på areal under grafar.

Emner

Funksjonar

 • Derivasjon

  I dette emneområdet ser vi på derivasjon og deriverer ulike typar funksjonar.

 • Her ser vi på korleis vi kan bruke den deriverte til å finne ut mest mogleg om eigenskapene til ein funksjon, det vi kallar å drøfte funksjonen.

 • Modellering

  Her bruker vi regresjon til å lage matematiske modellar i form av eksponential- og logaritmefunksjoner.

 • I dette emnet reknar vi ut arealet under grafar og bruker det til å tolke praktiske situasjonar.

Læringsressursar

Funksjonar