Hopp til innhald

 1. Home
 2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
 3. AlgebraChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Algebra

Ordet algebra har vi fått frå det arabiske ordet «al-jabr», som tyder å rette opp att eller gjere fullstendig.

Talrekkjer og talføljer er sentrale tema innanfor dette emnet.

Emne

Algebra

 • Talføljer

  Her lager vi formlar for talmønster i talføljer. Vi ser på både aritmetiske og geometriske talføljer.

 • Talrekkjer

  Dette emnet handlar om talrekkjer, spesielt korleis vi finn summen av dei n første ledda i aritmetiske og geometriske rekkjer.

 • Her skal vi rekne med uendelege geometriske rekkjer med konstante og variable kvotientar og finne konvergensområdet for desse rekkjene.

 • Faktorisering

  I matematikken treng vi ofte å omforme, forenkle og trekkje saman uttrykk. Her ser vi på faktorisering av polynom med nullpunktmetoden og polynomdivisjon.

 • Likningar

  No skal du lære å løyse nokre tredjegradslikningar. Du skal også bli betre kjent med likningar med rasjonale uttrykk.

Læringsressursar

Algebra