Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. Lineær optimeringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Lineær optimering

Lineær optimering handlar kort sagt om lineære samanhengar og metodar for å undersøkje korleis vi kan få mest mogleg ut av avgrensa ressursar.

Bannerbilde for emnet lineær optimering i faget S1. Foto.

Ein typisk situasjon er at vi har ei avgrensa mengd ressursar som kan brukast til å produsere ulike typar varer der prisen er forskjellig for dei ulike varetypane. Problemet er å finne ut korleis ein skal produsere for at inntekta skal bli størst mogleg, det vil seie finne den optimale produksjonen. Her ser vi berre på slike problemstillingar der samanhengane er lineære.

Læringsressursar

Lineær optimering