Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. SannsynChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sannsyn

Kombinatorikk handlar mellom anna om å finne metodar for å telje opp talet på moglege kombinasjonar av objekt. Det treng vi for å kunne berekne sannsyn.

I dette emnet skal vi sjå meir på korleis systematiske oppteljingar av talet på moglege kombinasjonar kan vere til hjelp når vi skal berekne sannsyn. Typiske sannsyn vi ser på, er sannsynet for å vinne i Lotto (hypergeometrisk sannsynmodell) og sannsynet for å få 3 seksarar når vi kastar ein terning fem gonger (binomisk sannsynmodell).

Læringsressursar

Sannsyn