Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. SannsynChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sannsyn

Kombinatorikk handlar mellom anna om å finne metodar for å telje opp talet på moglege kombinasjonar av objekt.

Bildet viser mulige kombinasjoner av et uordnet utvalg av to objekter fra fire objekter A, B, C og D. Bilde.
Kombinasjoner

Kombinatorikk kan vere til hjelp når vi skal berekne sannsyn.

Læringsressursar

Sannsyn