Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. FunksjonarChevronRight
  4. ModelleringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Modellering

Ein matematisk modell kan vere ein formel som viser samanhengen mellom to storleikar, x og y.

Reservoarsimulering. Illustrasjon.

Det kan lagast mange ulike modellar, og matematiske modellar kan passe med røynda i større eller mindre grad. Vi skal sjå på nokon ulike funksjonar som kan modellere matematiske modellar for praktiske situasjonar.

Vi må alltid vurdere i kor stor grad ein matematisk modell er gyldig. Dette gjeld dersom vi til dømes brukar han til å rekne ut eit resultat som ligg midt mellom to av målepunkta modellen er basert på. Vi må vere enda meir på vakt før vi brukar ein modell til å seie noko om kva som vil skje i framtida, det vil seie langt utanfor målepunkta. Då prøver vi å vurdere kva som kan påverke den røynda vi ser på.

Læringsressursar

Modellering