Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. FunksjonarChevronRight
  4. Funksjonar, innleiingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Funksjonar, innleiing

I emnet funksjonar skal vi sjå på korleis vi kan skildre samanhengar mellom storleikar frå algebra, geometri og praktiske situasjonar ved hjelp av funksjonar.

Funksjonar kan representerast med formlar, grafar og verditabellar. Vi skal sjå på korleis vi kan skildre samanhengar mellom storleikar ved hjelp av funksjonar og korleis vi teiknar grafar til funksjonar både med og utan digitale verktøy.

Læringsressursar

Funksjonar, innleiing