Hopp til innhald

 1. Home
 2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
 3. FunksjonarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Funksjonar

Emnet funksjonar handlar om korleis ein storleik varierer avhengig av ein annan. Vi skal sjå på korleis samanhengar mellom storleikar frå algebra, geometri og praktiske situasjonar kan skildrast ved hjelp av funksjonar.

Bannerbilde for emnet funksjoner i faget S1. Foto.

Funksjonar blir nytta i mange samanhengar for å lage matematiske modellar av røynda og i samband med det vi kallar matematisk analyse. I dette emnet skal vi sjå på ulike typar funksjonar med ulike eigenskapar.

Etter å ha sett på ulike typar funksjonar, skal du lære å derivere polynomfunksjonar. Du skal òg lære meir om kva den førstederiverte og den andrederiverte fortel om forløpet til ein funksjon.

Emner

Funksjonar

 • Funksjonar, innleiing

  Funksjonar handlar om korleis ein storleik varierer avhengig av ein annan. Her ser vi på korleis vi teiknar grafar til funksjonar.

 • Lineære funksjonar

  Lineære funksjonar har grafar som er rette linjer. Du kan finne stigningstal, nullpunkt og skjeringspunkt med og utan digitale verktøy.

 • Andregradsfunksjonar

  I dette emnet ser vi på andregradsfunksjonar, finn nullpunkt, topp- og botnpunkt og symmetrilinje.

 • Andre funksjonar

  Her skal vi sjå på fleire ulike funksjonstypar som rasjonale funksjonar, polynomfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar.

 • Modellering

  Her skal vi lage matematiske modellar av praktiske situasjonar. Vi ser på ulike modellar, og vurderer om dei er gyldige.

Læringsressursar

Funksjonar