Hopp til innhald

 1. Home
 2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
 3. FunksjonarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Funksjonar

Emnet funksjonar handlar om korleis ein storleik varierer avhengig av ein annan.

Funksjonar blir nytta i mange samanhengar for å lage matematiske modellar.

Emne

Funksjonar

 • Funksjonar handlar om korleis ein storleik varierer avhengig av ein annan. Her ser vi på korleis vi teiknar grafar til funksjonar.

 • Lineære funksjonar har grafar som er rette linjer. Du kan finne stigningstal, nullpunkt og skjeringspunkt med og utan digitale verktøy.

 • I dette emnet ser vi på andregradsfunksjonar, finn nullpunkt, topp- og botnpunkt og symmetrilinje.

 • Andre funksjonar

  Her skal vi sjå på fleire ulike funksjonstypar som rasjonale funksjonar, polynomfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar.

 • Modellering

  Her skal vi lage matematiske modellar av praktiske situasjonar. Vi ser på ulike modellar, og vurderer om dei er gyldige.

Læringsressursar

Funksjonar