Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. AlgebraChevronRight
  4. UlikskaparChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Ulikskapar

Ein ulikskap inneheld gjerne ein eller fleire ukjende storleikar symbolisert med bokstavar. Det er vanleg å bruke bokstaven x for den ukjende når ulikskapen har éin ukjend storleik.

Å løyse ein ulikskap går ut på å finne kva for verdiar x kan ha for at ulikskapen skal vere sann. Til dømes, kva for verdiar av x gjer at x+3 blir lik eller større enn 8? Vi ser at x må vere større enn eller lik 5. Løysinga av ein ulikskap kan såleis vere eit talintervall, ikkje berre einskildverdiar som for løysinga av likningar.

Løysingsmetoden for ulikskapar av første grad er om lag som løysingsmetoden for likningar av første grad. Eitt viktig trinn i løysinga av ulikskapar av andre grad er faktorisering.

Læringsressursar

Ulikskapar

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter