Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. AlgebraChevronRight
  4. LikningarChevronRight
  5. Grafisk og digital løysing av likningssettChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Grafisk og digital løysing av likningssett

1.3.23

Løys likningssetta grafisk

a) x-y=12x-3y=-2

vis fasit

Ordnar likningene

y=x-1y=23x+23

grafisk løsning av likningssett

Løysing

x=5y=4

b) 32x+2y=522x-12y=-3

vis fasit

Ordnar likningene

2y=-32x+522x-12y=-3y=-34x+54y=4x+6

Grafisk løsning av likningssett

Løysing

x=-1y=2

c) -60x+80y=402x-3y=-2

vis fasit

Ordnar likningene

80y=60x+40-3y=-2x-2

y=34x+12y=23x+23

Grafisk løsning av likningssett

Løysing

x=2y=2

d) -35x=3y-62y=4x-40

vis fasit

Ordna likningene

3y=-35x+6y=2x-20

y=-15x+2y=2x-20

Grafisk løsning av likningssett

Løysing

x=10y=0

1.3.24

Løys likningssetta ved hjelp av eit digitalt verktøy.

a) 12x-13y=1614x+12y=2

vis fasit
Løys 1 over 2 x minus 1 over 3 er lik 1 over 6 komma 1 over 4 x pluss 1 over 2 y er lik 2. CASutklipp.

Vi får løysinga x=94 y=238

b) -0,1s+2t=3,40,4t=1,6s-2,8

vis fasit
løys minus 0komma 1 s + 2t er lik 3 komma 4 og 0 komma 4 t er lik 1 komma 6 s minus 2 komma 8. CASutklipp.

Vi får løysinga s=2,2  t=1,8

Læringsressursar

Likningar