Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. AlgebraChevronRight
  4. Algebraiske uttrykkChevronRight
  5. BokstavrekningChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Bokstavrekning

Rekn med bokstavar! Oppgåvene skal løysast utan hjelpemiddel.

1.2.6

Rekn ut.

a) 2a-3b+5a-3a+7b

vis fasit

=4a+4b

b) 2x-3a+4y-6x+3-14a+4

vis fasit

=-4x+4y-17a+7

c) 2ab-13d-5ba+24d

vis fasit

=11d-3ab

d) 3x-2x2-x-4+8+7x2

vis fasit

=5x2+2x+4

e) a+4a-2a

vis fasit

=3a

f) 5-2ab-3bc+a·3b-c·b·4

vis fasit

=5-2ab-3bc+3ab-4bc=ab-7bc+5

1.2.7

Rekn ut.

a) 2b+3b-4

vis fasit

 = 2b+3b-12=5b-12

b) 7x-4+2x+3

vis fasit

 = 7x-28+2x+6=7x-28+2x+6=9x-22

c) 5a-2(-3a-6)+5a-1

vis fasit

 = 5a--6a-12+(5a-5=5a+6a+12+5a-5=16a+7

d) 3b2a+b-4aa-1-2b2-a

vis fasit

 = 6ab+3b2-4a2-4a-2b2-2a=6ab+3b2-4a2+4a-2b2+2a=-4a2+6a+6ab+b2

e) 5x-3x+1-x+25-x

vis fasit

 = 5x-3x+3-5x-x2+10-2x=5x-3x-3-5x+x2-10+2x=x2-x-13

f) a+23-b-a3-b

vis fasit

 = 3a-ab+6-2b-3a-ab=3a-ab+6-2b-3a+ab=-2b+6

1.2.8

Rekn ut verdiane av følgjande uttrykk når  x=-3  og  y=2.

a) x2-y2-x-y

vis fasit

 = -32-22--3-2=9-4+3+2=10

b) 2x2-3x-3xy+y

vis fasit

 = 2·-32-3·-3-3·-3·2+2=2·9+9+18+2=47

c)-x2+3x-y2

vis fasit

 = --32+3·-3-22=-9-9-4=-22

Læringsressursar

Algebraiske uttrykk