Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. AlgebraChevronRight
  4. Algebraiske uttrykkChevronRight
  5. Addisjon og subtraksjon av brøkarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Addisjon og subtraksjon av brøkar

Løys oppgåvene nedanfor utan hjelpemiddel så sant det ikkje står noko anna.

1.2.1

Utvid brøkane slik at dei får like nemnarar.

5127311188913615234

vis fasit

Samnemnaren er 36. Vi utvidar brøkane slik at alle brøkane får 36 i nemnar.

5·312·3=15367·123·12=843611·218·2=22368·49·4=223613·66·6=783615·182·18=270363·94·9=2736

1.2.2

a) Forkort brøkane.

61221330186984672420384256

vis fasit

612=6:612:6=12213=21:33:3=73018=30:618:6=5369=6:39:3=23846=84:66:6=1472420=72:2420:2=36:2210:2=18:3105:3=635384256=384:2256:2=192:2128:2=96:264:2=48:232:2=24:816:8=32

b) Bruk eit digitalt hjelpemiddel til å kontrollere svara du fekk i a).

1.2.3

Trekk saman.

a) 12+23-14

b) 43+2-17

c) 1-12+49-34+718

vis fasit

a) 1·62·6+2·43·4-1·34·3=612+812-312=6+8-312=1112

b) 43+2-17=4·73·7+2·211·21-1·37·3=28+42-321=6721

c)

1·361·36-1·182·18 + 4·49·4-3·94·9+7·218·2=36-18+16-27+1436=21:336:3=712

Læringsressursar

Algebraiske uttrykk