Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. AlgebraChevronRight
  4. Potensar og kvadratrøterChevronRight
  5. Definisjonar og reknereglane for potensar - OppsummeringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Definisjonar og reknereglane for potensar - Oppsummering

Definisjonane og reknereglane er svært viktige og må lærast!

Definisjonar

La a være et reelt tall forskjellig fra null og la n være et helt tall

an = def a·a·a·...·an gonger              a-n = def 1an             a0 = def 1

Reknereglar

La a og b være reelle tall forskjellig fra null og la m og n være hele tall

            am·an=am+n                  aman=am-n    a·bn=an·bn      abn=anbn       anm=am·n

Læringsressursar

Potensar og kvadratrøter