Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. AlgebraChevronRight
  4. Potensar og kvadratrøterChevronRight
  5. KvadratrøterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Kvadratrøter

1.1.13 Bruk reknereglar for kvadratrøter til å vise at

a) 8=22

vis fasit

8=4·2=4·2=22

b) 182=3

vis fasit

182=9·22=9·22=322=3

c) 753=5

vis fasit

753=52·33=533=5

d) 18a2=3a2

vis fasit

18a2=9·2·a2=3a2

e) 8·2=4

vis fasit

8·2=16=4

1.1.14 Rekn ut

a) 2·8

vis fasit

=2·8=16=4

b) 3·12

vis fasit

=3·12=36=6

c) 322

vis fasit

322=16=4

d) 546

vis fasit

546=9=3

e) 18-2

vis fasit

18-2=9·2-2=32-2=22

1.1.15 Skriv utan kvadratrot i nemnar

a) 93

vis fasit

=9·33·3=3·333=331=33

b) 62

vis fasit

=6·22·2=2·3·22=32

c) aa

vis fasit

=a·aa·a=aaa=a

d) x2x

vis fasit

=x·x2x·x=x·x2·x=x2=12x

1.1.16 Skriv enklast mogleg

a) 18

vis fasit

=9·2=9·2=32

b) 12+3

vis fasit

=4·3+3=4·3+3=23+3=33

c) 98-72

vis fasit

=49·2-36·2=49·2-36·2=7·2-62=2

d) 75-53

vis fasit

=25·3-53=25·3-53=53-53=0

Læringsressursar

Potensar og kvadratrøter