Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. AlgebraChevronRight
  4. Potensar og kvadratrøterChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Potensar og kvadratrøter

Store tal skrive på vanleg måte gir lange rekkjer med talsiffer. Dette er tungvint, og ein har derfor bruk for å skrive svært store tal på ein meir kortfatta måte.

Lagringsmedia. Illustrasjon.

Vi får etter kvart svært store tal å ta omsyn til. Datamaskinane våre får stadig større kapasitet. Medan det for få år sidan var vanleg med ein lagringskapasitet på nokon millionar bytes, megabytes, har det no blitt vanleg å kunne lagre milliardar av bytes, gigabytes og terabytes. Slike store tal treng vi potensar for å handtere.

Læringsressursar

Potensar og kvadratrøter