Hopp til innhald

 1. Home
 2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
 3. AlgebraChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Algebra

Ordet algebra har vi fått frå det arabiske ordet «al-jabr», som tyder å gjenopprette eller gjere fullstendig.
Den persiske matematikaren Al-Khwârizmî (om lag år 800 e.Kr.) brukte ordet om ein operasjon han utførte for å gjere likningar enklare.

Løse likning i GeoGebra. Bilde.

Bokstavrekning er sentralt i algebra.

Emne

Algebra

 • Ein potens har eit grunntal og ein eksponent. Her finn du meir om potensar, tiarpotensar, standardform og rotuttrykk.

 • Algebraiske uttrykk inneheld ofte både tal og bokstavar. I mange tilfelle er det lurt å rekne med bokstavar i staden for tal. Dette kallar vi algebra.

 • Likningar

  Ei likning består av eit likskapsteikn med eit tal eller uttrykk på kvar side.

 • Ei likning som kan skrivast på forma ax^2+bx+c=0 der a≠0, kallar vi ei andregradslikning.

 • Ulikskapar

  Ein ulikskap består av eit ulikskapssymbol med eit tal eller uttrykk på kvar side av symbolet.

 • Logaritmar

  Vi brukar logaritmar til å gjere somme typar uttrykk enklare og løyse eksponentiallikningar, som vi kan få i samband med eksponentiell vekst.

Læringsressursar

Algebra