Hopp til innhald

Matematikk for samfunnsfag

 1. Home
 2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
SubjectEmne

Emne

Filter

 • Algebra

  Algebra dannar det matematiske grunnlaget i faget S1. Her finn du teori, oppgåver, videoar, interaktivitetar med meir, samla i ulike underemne.

 • Funksjonar

  Emnet funksjonar er kanskje det viktigaste fagstoffet i faget S1. Her finn du artiklar med videoar og oppgåver i emnet.

 • Sannsyn

  I emnet sannsyn for faget S1 byrjar vi med systematisk oppteljing (kombinatorikk) og held fram med å sjå nærare på nokre sannsynmodellar.

 • I dette emnet skal vi sjå på ulike metodar for å få mest mogleg ressursar ut av lineære avgrensingar.

 • Algebra

  Her har vi samla fagstoffet i temaet algebra i faget S2. Her finn du teori, oppgåver, videoar, interaktivitetar og meir samla i ulike underemne.

 • Funksjonar

  Her ser vi på korleis vi kan bruke derivasjon av funksjonar til det vi kallar matematisk analyse. Vi skal også bruke funksjonar i temaet økonomi.

 • Her gjer vi greie for ein del omgrep innan sannsyn og statistikk som stokastisk variabel, forventingsverdi, standardavvik og normalfordeling.

Om matematikk for samfunnsfag

Analyse av økonomien. Foto.

Om matematikk for samfunnsfag

Matematikk for samfunnsfaga består av faga S1 på VG2 og S2 på VG3. I S1 lærer du algebra, funksjonar, sannsyn og lineær optimering. Fagstoffet er gjerne retta mot økonomi. Dette gjeld også for S2, der du held fram med algebra, funksjonar og sannsyn og koplar sannsyn opp mot statistikk. Du treng 1P eller 1T for å byrje med S1.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Facebook