Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tal og algebraChevronRight
  4. TalrekningChevronRight
  5. RekningsartarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Rekningsartar

Frå ungdomsskolen er du kjend med dei fire rekningsartane; addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Her følgjer ein liten repetisjon.

Når vi adderer, får vi ein sum. Tala før og etter addisjonsteikna blir kallaledd.

3xledd+xledd+2ledd=4x+2sum

Når vi subtraherer, får vi ein differanse. Tala før og etter subtraksjonsteikna blir kalla ledd.

30ledd-10ledd=20differanse

Når vi multipliserer, får vi eit produkt. Tala før og etter multiplikasjonsteikna blir kalla faktorar.

2faktor·3faktor·xfaktor=6xprodukt

Når vi dividerer, får vi ein kvotient. Divisjonsteiknet kan også skrivast som brøkstrek. Tala over og under brøkstreken blir kalla høvesvis for teljar og nemnar.

4:2=4teljar2nemnar=2kvotient

Lær deg omgrepa som blir brukt i dette avsnittet! Hugs at i ein brøk er teljaren "på toppen" og nemnaren "nede".

Læringsressursar

Talrekning

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter