Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Omvendt proporsjonalitetChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her skal du lære om omvendt proporsjonale storleikar, det vil seie der den eine storleiken veks i takt med korleis den andre storleiken blir redusert.

I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale storleikar i praktiske samanhengar