Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tal og algebraChevronRight
  4. TalrekningChevronRight
  5. ReknerekkjefølgjeChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Her skal du lære kva som er rett rekkjefølgje på dei ulike rekneoperasjonene, slik at du kan rekne ut at

1 + 2 · 3² = 19

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er
  • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
  • forenkle fleirledda uttrykk og løyse likningar av første grad og enkle potenslikningar