Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tal og algebraChevronRight
  4. TalrekningChevronRight
  5. Overslagsrekning og hovudrekningChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Her skal du lære korleis du gjer overslag og bruker hovudet til å kome fram til tilnærma rett svar.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er