Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tal og algebraChevronRight
  4. TalrekningChevronRight
  5. RekningChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Omgrep og nemningar er viktig for å løyse matematikkoppgåver. Når vi reknar, må vi kunne reknerekkjefølgje og kunne rekne med negative tal.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite kva vi meiner med sum, differanse, ledd, faktor, produkt
  • vite at rett reknerekkjefølgje er å gonge og dele før du legg saman eller trekk frå
  • kunne multiplisere og dividere tal med like og ulike forteikn
  • forstå at det er skilnad mellom forteikn og rekneteikn