Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tal og algebraChevronRight
  4. TalrekningChevronRight
  5. BrøkrekningChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Det er viktig å beherske brøkrekning – dette får du nytte av mange andre stader i faget! Dei fire rekningsartene blir også brukte her.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite kva vi meiner med teljar, nemnar og kvotient
  • kunne gonge, dele, leggje saman, trekkje frå, utvide og forkorte brøkar
  • forstå korleis dei fire rekningsartene blir brukte i brøkrekning