Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tal og algebraChevronRight
  4. TalrekningChevronRight
  5. ReknerekkjefølgjeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Reknerekkjefølgje

Oppgåvene nedanfor skal løysast utan bruk av hjelpemiddel.

1.1.1 Rekn ut

a) 4·3+5

Vis fasit

=12+5=17

b) 5+4·3

Vis fasit

=5+12=17

c) 5+4·3

Vis fasit

=9·3=27

d) 10+84-4

Vis fasit

=10+2-4=8

e) 9+3-6·2-12

Vis fasit

=6·2-12=12-12=0

f) 122+4

Vis fasit

=126=2

g) 4+416

Vis fasit

=816=12

h) Kontroller svara dine med CAS i GeoGebra.

Løysing

Her er oppgåvene løyst med CAS i GeoGebra.

a  4·3+51  17  b  5+4·32  17  c  5+4·33  27  d  10+84-44  8  e  9+3-6·2-125  0  f  122+46  2  g  4+4167  12

1.1.2 Rekn ut

a) 10011-2·5

Vis fasit

=10011-10=1001=100

b) 32

Vis fasit

=9=3

c) 42-22-3

Vis fasit

=16-4-3=9=3

d) 4-224

Vis fasit

=4-44=04=0

e) Kontroller svara dine med CAS i GeoGebra. Tastekombinasjonen "Alt+R" gir kvadratrotteiknet.

1.1.3 Rekn ut

a) 2+2·32--2

Vis fasit

=2+2·9+2=2+18+2=22

b) -22-2-22-22

Vis fasit

=4-2·4-4=4-8-4=-8

c) -32+2·32-2·-12

Vis fasit

=-9+2·32-2·1=-9+3-2=-8

d) 24:42-2·-22-52

Vis fasit

24:16-2·4-25=24:8-25=3-25=-22

1.1.4 Rekn ut

a) 9-62-8-222

Vis fasit

=32-8-42=32-42=9-16=-7

b) 1-22-2·3-22-12

Vis fasit

=-12-212-12=1-2-1=-2

c) 4·42-2·2-2·32

Vis fasit

=4·2-2·2-62=8-2·-42=8-2·16=8-32=-24

d) -4--4+-4+4

Vis fasit

=-4+4-4+4=0

1.1.5 Rekn ut

a) -22--22-22+-22

Vis fasit

=4-4-4+4=0

b) --12-2-12-12

Vis fasit

=-1-2·1-1=-4

c) -8-72+5·95-2·2-12

Vis fasit

=-12+5·95-2·12=-1+9-2=6

d) 2·5-62-2·6-52

Vis fasit

=2·-12-2·12=2·1-2·1=0

Læringsressursar

Talrekning

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter