Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tal og algebraChevronRight
  4. TalrekningChevronRight
  5. Addisjon og subtraksjon av brøkarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Addisjon og subtraksjon av brøkar

Løys først alle oppgåvene utan hjelpemiddel. Bruk så eit digitalt verktøy til å kontrollere svara.

Å utvide og forkorte brøkar

1.1.9 Utvid brøkane slik at dei får like nemnarar

512, 73, 1118, 89, 136, 152, 34

Vis fasit

Samnemnaren er 36. Vi utvidar brøkane slik at alle får nemnar 36.

512 = 5·312·3=153673=7·123·12=84361118=11·218·2=223689=8·49·4=3236136=13·66·6=7836152=15·182·18=2703634=3·94·9=2736

1.1.10 Forkort brøkane

612, 213, 3018, 69, 846, 72420, 384256

Vis fasit

612 = 6:612:6 =12213=21:33:3=73018=30:618:6=5369=6:39:3=23846=84:66:6=1472420=72:2420:2=36:2210:2=18:3105:3=635384256=384:2256:2=192:2128:2=96:264:2=48:232:2=24:816:8=32

1.1.11 Vel > eller < eller = i kvar av rutene nedanfor. Gi grunn for svara dine.

a) 34       45

Vis fasit

34   <  4514 = 0,2534=3·0,25=0,7515=0,245=0,2·4=0,8

b) 1218     23

Vis fasit

1218=231218 = 12:618:6=23

c) 3718     2

Vis fasit

3718 > 2 2·18 = 363618=2

d) 420     16

Vis fasit

420 > 16420 = 4:420:4=1515>16

Å trekkje saman brøkar med ulike nemnarar

1.1.12 Trekk saman

a) 12+23-14

Vis fasit

=1·62·6+2·43·4-1·34·3=612+812-312=6+8-312=1112

b) 43+2-17

Vis fasit

=4·73·7+2·211·21-1·37·3=28+42-321=6721

c) 1-12+49-34+718

Vis fasit

=1·361·36-1·182·18+4·49·4-3·94·9+7·218·2=36-18+16-27+1436=21:336:3=712

1.1.13 Trekk saman

a) 14+56

Vis fasit

=1·34·3+5·26·2=312+1012=1312

b) 34-2

Vis fasit

=34-21=34-2·41·4=3-84=-54=-54

c) 3-16+23

Vis fasit

=3·61·6-16+2·23·2=186-16+46=18-1+46=216=72

d) 2-14+23

Vis fasit

=2·121·12-1·34·3+2·43·4=2412-312+812=24-3+812=2912

e) 1+14-79

Vis fasit

=1·361·36+1·94·9-7·49·4=3636+936-2836=36+9-2836=1736

f) 215-323

Vis fasit

=21+15-31-23=2·151·15+1·35·3-3·151·15-2·53·5=30+3-45-1015=-2215

g) 15+2-114

Vis fasit

=1·45·4+2·201·20-1·201·20-1·54·5=420+4020-2020-520=4+40-20-520=1920

Læringsressursar

Talrekning

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter