Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tal og algebraChevronRight
  4. TalrekningChevronRight
  5. RekningsartarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Rekningsartar

Oppgåvene nedanfor skal løystast utan hjelpemiddel.

1.1.6 Set inn rett nemning

a) Når vi adderer to tal, får vi ein ____.

vis fasit

Sum

b) Når vi subtraherer eit tal frå eit anna tal, får vi ein ____.

vis fasit

Differanse


c) Når vi multipliserer to tal, får vi eit____.

vis fasit

Produkt

d) Når vi dividerer to tal, får vi ein____.

vis fasit

Kvotient

1.1.7 Vis kor du finn ledd - faktor - teljar - nemnar i føljgande uttrykk

a) 2+3-5

vis fasit

2+3-5leddleddledd

b) 2·2-4

vis fasit

faktor   faktor  2   ·   2-4ledd ledd

c) 12-3

vis fasit

teljar12-3nemnarleddledd

d) 13·32

vis fasit

teljarteljar13·32nemnarnemnarfaktorfaktor

Læringsressursar

Talrekning

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter