Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tal og algebraChevronRight
  4. TalrekningChevronRight
  5. Tal og talmengderChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Tal og talmengder

Oppgåvene nedanfor skal løysast utan hjelpemiddel.

1.1.1 Avgjer om påstandane nedanfor er rette

a) 1 og 5 er naturlege tal.

Vis fasit

Rett

b) -4 er eit naturleg tal.

Vis fasit

Gale

c) -4 er eit heiltal.

Vis fasit

Rett

d) Heiltal har bokstaven som symbol.

Vis fasit

Gale

e) 1 og 5 er reelle tal.

Vis fasit

Rett

f) 13 er eit rasjonalt tal.

Vis fasit

Rett

g) 1 og 5 er rasjonale tal.

Vis fasit

Rett

h) 0,333 er eit rasjonalt tal.

Vis fasit

Rett

i) Talet π er eit irrasjonalt tal.

Vis fasit

Rett

j) Alle naturlege tal er heiltal.

Vis fasit

Rett

k) Alle heiltal er naturlege tal.

Vis fasit

Gale

l) Alle heiltal er rasjonale tal.

Vis fasit

Rett

m) Alle rasjonale tal er heiltal.

Vis fasit

Gale

1.1.2 Utrykk desse intervalla/mengdene med ord

a) -2, 0, 3

Vis fasit

Tala -2, 0 og 3

b) -5, 3]

Vis fasit

Alle reelle tal større enn -5 og mindre enn eller lik 3

c) 2, 4

Vis fasit

Alle reelle tal større enn eller lik 2 og mindre enn eller lik 4

d) , -3

Vis fasit

Alle reelle tal mindre enn -3

1.1.3 Skriv med intervalltegn/mengdetegn

a) Heiltala -2, 0, 2 og 10

Vis fasit

-2, 0, 2, 10

b) Alle reelle tal større enn eller lik 2 og mindre enn eller lik 10

Vis fasit

2, 10

c) Alle reelle tal større enn -2 og mindre enn 0

Vis fasit

-2, 0

d) Alle reelle tal større enn 4

Vis fasit

4, 

1.1.4 Skriv med intervallteikn/mengdeteikn

a) Alle heiltal mellom -2 og 2

Vis fasit

-1, 0, 1

b) Tre rasjonale tal mellom 12 og 34

Vis fasit

For eksempel 0.6, 58, 0.7

c) Tre irrasjonale tal mellom 1 og 2

Vis fasit

For eksempel 2, π2, 3

d) Alle naturlege tal mellom 3 og 5

Vis fasit

4

e) Tre reelle tal mellom 4 og 5

Vis fasit

For eksempel 4.21, 92, 32

1.1.5 Kva for nokre av disse tala er irrasjonale?

15, π, 16, 24, 4, 1.34, 13

Vis fasit

π, 24

Læringsressursar

Talrekning

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter