Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tal og algebraChevronRight
  4. TalrekningChevronRight
  5. BrøkrekningChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Brøkrekning

Oppgåvene nedanfor skal reknast utan hjelpemiddel.

3.1

Utvid brøkane slik at nemnaren blir 16.

a) 14

b) 38

c) 52

vis fasit

a) 1·44·4=416

b) 3·28·2=616

c) 5·82·8=4016

3.2

Utvid brøkane slik at nemnaren blir 24.

a) 34

b) 56

c) 78

d) 1412

e) 72

f) 103

vis fasit

a) 3·64·6=1824

b) 5·46·4=2024

c) 7·38·3=2124

d) 14·212·2=2824

e) 7·122·12=8424

f) 10·83·8=8024

3.3

Forkort brøkane mest mogleg.

a) 28

b) 39

c) 2550

d) 621

vis fasit

a) 2:28:2=14

b) 3:39:3=13

c) 25:2550:25=12

d) 6:321:3=27

3.4

Rekn ut

a) 12+23

b) 13+14+16

c) 34+52-78

d) 65-115+23

vis fasit

a) 1·32·3+2·23·2=36+46=76

b) 1·43·4+1·34·3+1·26·2=412+312+212=912=34

c) 3·24·2+5·42·4-78=68+208-78=268-78=198

d) 6·35·3-115+2·53·5=1815-115+1015=2715=27:315:3=95

3.5

Multipliser brøkane

a) 12·12

b) 15·37

c) 79·25

d) 4·25

vis fasit

a) 14

b) 335

c) 1445

d) 4·21·5=85

3.6

Divider brøkane

a) 12:12

b) 15:27

c) 79:32

d) 3:23

vis fasit

a) 12·21=22=1

b) 15·72=710

c) 79·23=1427

d) 31·32=92

3.7

Sorter brøkane etter verdi. Den minste brøken først.


14,335,1445,85,710,1427,92

vis fasit

335,14,1445,1427,710,85,92

3.8

Ein femdel av elevane på ein skule røyker. Av desse er tre femdelar jenter. Kor stor del av elevtalet på skulen utgjer dei jentene som røyker?

vis fasit

Dei jentene som røyker utgjer ein så stor del av elevane ved skulen:

15·35=325

Læringsressursar

Talrekning

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter