Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tal og algebraChevronRight
  4. TalrekningChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Reknerekkjefølja

Her gjeld det å hugse i kva for rekkjefølje dei ulike rekneoperasjonene skal gjerast når det ikkje er parenteser som styrar det.

1.1

Rekn ut utan hjelpemiddel

a) 4·3+5

b) 5+4·3

c) 5+4·3

d) 10+84-4

e) 9+3-6·2-12

f) 122+4

g) 4+416

vis fasit

a) 12+5=17

b) 5+12=17

c) 9·3=27

d) 10+2-4=8

e) (12-6)·2-12=6·2-12=12-12=0

f) 126=2

g) 816=12

1.2

Rekn ut utan hjelpemiddel

a) 3+2·4-7

b) 3·4+2-7·3

c) 3+2·6-5·3

d) 4+6-2·2-10

e) 151+2

f) 9+112

g) 8+2·42·3+2

h) 157-4+9-4·3

i) 5-3-52-10-3

vis fasit

a) 3+8-7=4

b) 5+12=17

c) 9·3=27

d) 10+2-4=8

e) 153=5

f) 202=10

g) 8+86+2=168=2

h)153+5·3=5+15=20

i) 5--22-7=5-(-1)-7=5+1-7=-1

1.3

Bruk eit digitalt verktøy til å rekne ut oppgåvene i 1.1 og 1.2

Læringsressursar

Talrekning

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter