Hopp til innhald

 1. Home
 2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
 3. Tal og algebraChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Tal og algebra

Tal er grunnlaget for all matematikk.

Algebra blir brukt til å tolke og rekne med formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv.

Emne

Tal og algebra

 • Talrekning

  Talrekning handlar om å behandle tal i praktisk rekning og om å bruke rekningsartane, som er addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon.

 • Prosentar dukkar opp over alt i kvardagen vår. Vi kan få "prosentar" når vi handlar på salg. Bankrenter blir målte i prosent.

 • Potenser

  Ein potens har eit grunntal og ein eksponent. Her finn du meir om potensar, tierpotensar, standardform og rotuttrykk.

 • I dette emnet skal du lære meir om bokstavrekning, eller algebra, som vi også kallar det.

 • Likningar

  Ei likning består av eit likskapsteikn med tal eller uttrykk på kvar side.

 • Faktorisering

  Å faktorisere vil seie å skrive eit uttrykk som eit produkt av faktorar.

 • Ulikskapar

  I dette emnet gir vi ei innføring i korleis vi kan løyse ulikskapar.

Læringsressursar

Tal og algebra