Hopp til innhald

 1. Home
 2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
 3. GeometriChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Geometri

Ordet geometri betyr «måling av jord». Dei eldste skriftlege kjeldene om jordmåling vi kjenner til, stammar frå det gamle Egypt og er ca. 4000 år gamle.

Tenksam gammal matematikar

Sentralt i dette emnet er å rekne ut lengder, vinklar og areal i vilkårlege trekantar.

Emner

Geometri

 • I emnet blir du kjent med definisjonar av polygonar, eller mangekantar, og sirklar.

 • Formlikskap

  To figurar er formlike når vi ved å forstørre eller forminske den eine figuren kan få ein figur som er lik den andre.

 • Pytagoras si setning handlar om rettvinkla trekantar. I slike trekantar er det ein spesiell samanheng mellom lengda på sidene.

 • Areal og omkrins

  I dette emnet ser vi på korleis vi kan rekne ut areal og omkrins av ulike figurar.

 • Her reknar vi ut volum (rominnhald) og overflateareal av ulike figurar som til dømes prisme, sylindrar og pyramidar.

 • Trigonometri 1

  Trigonometri betyr trekantmåling og handlar om å rekne ut vinklar og lengder i trekantar.

 • Trigonometri 2

  Vi kan også bruke cosinus og sinus til vinklar større enn 90 grader.

Læringsressursar

Geometri