Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Trigonometri 2ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Trigonometri 2

Arealsetninga, sinussetninga og cosinussetninga gjer oss i stand til også å finne areal, sidelengder og vinklar i trekantar som ikkje er rettvinkla.

Definisjonen av sinus, cosinus og tangens gitt i førre avsnitt, gjeld berre for vinklar som er mindre enn 90°. Definisjonen føreset også at vi har ein rettvinkla trekant. Vi har derfor måtta nøye oss med å rekne ut ukjende sider og vinklar i rettvinkla trekantar. Vi innfører no ein ny definisjon av sinus, cosinus og tangens som også gjeld for vinklar som er større enn 90°. Den nye definisjonen byggjer på den definisjonen vi allereie har for vinklar mindre enn 90°. Vi vil då sjå at vi også kan bruke trigonometri i trekantar som ikkje er rettvinkla.

Læringsressursar

Trigonometri 2