Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Namn på hjørner og sider i trekantarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Namn på hjørner og sider i trekantar

Oppgåvene nedanfor skal gjerast utan bruk av hjelpemiddel.

2.7.1

Set rette namn (bokstavar) på sidene til trekanten nedanfor ut i frå namna på hjørna.

Trekant med hjørn A, B og C. Illustrasjon.
vis fasit
Trekant. Illustrasjon.

2.7.2

Gitt den rettvinkla trekanten ABC under.

Rettvinkla trekant ABC der vinkel C er 90 grader. Illustrasjon.

a) Set namn på sidene.

vis fasit
Trekant. Illustrasjon.

b) Kva for ei side er hypotenus?

vis fasit

c

c) Sett frå hjørnet A

1. Kva for ei side er motståande katet?

vis fasit

a

2. Kva for ei side er hosliggande katet?

vis fasit

b

d) Sett frå hjørnet B

1. Kva for ei side er motståande katet?

vis fasit

b

2. Kva for ei side er hosliggande katet?

vis fasit

a