Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Trigonometri 1ChevronRight
  5. Namn på hjørner og sider i trekantarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Namn på hjørner og sider i trekantar

Oppgåvene nedanfor skal gjerast utan bruk av hjelpemiddel.

2.6.1

Set rette namn (bokstavar) på sidene til trekanten nedanfor ut i frå namna på hjørna.

Trekant. Illustrasjon.
vis fasit
Trekant. Illustrasjon.

2.6.2

Gitt den rettvinkla trekanten ABC under.

Trekant. Illustrasjon.

a) Set namn på sidene.

vis fasit
Trekant. Illustrasjon.

b) Kva for ei side er hypotenus?

vis fasit

c

c) Sett frå hjørnet A

1. Kva for ei side er motståande katet?

vis fasit

a

2. Kva for ei side er hosliggande katet?

vis fasit

b

d) Sett frå hjørnet B

1. Kva for ei side er motståande katet?

vis fasit

b

2. Kva for ei side er hosliggande katet?

vis fasit

a

Læringsressursar

Trigonometri 1

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter