Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Trigonometri 1ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Trigonometri 1

I trigonometrien bruker vi forhold mellom sidene i rettvinkla trekantar. Desse forholda blir kalla sinus, cosinus og tangens.

Rettvinkla trekant ABC der liten a er motstående side til vinkel stor A og tilsvarende for de to andre vinklene.
Rettvinkla trekant for trigonometri

I formlike og rettvinkla trekantar vil det alltid vere det same forholdet mellom for eksempel den kortaste kateten og hypotenusen uansett kor stor trekanten er. Sidan samsvarande vinklar i formlike trekantar er like, vil det seie at vi kan knyte eit bestemt forholdstal mellom for eksempel den kortaste kateten og hypotenusen til ein bestemt storleik på denne vinkelen. I gamle dagar kunne vi slå opp dette forholdstalet i tabellar. No lèt vi ein kalkulator eller GeoGebra "slå opp" for oss. Det er det å bruke slike tabellar vi kallar trigonometri.

Det vil seie at vi for eksempel kan finne storleiken på denne vinkelen dersom vi veit kor lange dei to sidene er. Då reknar vi ut forholdet mellom sidene og bruker den tabellen vi nemnde, baklengs. Vi kan også bruke trigonometri til å rekne ut den kortaste kateten viss vi kjenner hypotenusen og storleiken på vinkelen. Då slår vi opp i tabellen og finn kor stort forholdet mellom dei to sidene skal vere med den oppgitte vinkelen.

Læringsressursar

Trigonometri 1