Hopp til innhald

 1. Home
 2. SamfunnsfagChevronRight
 3. Politikk og demokratiChevronRight
 4. Politikk er påverknadChevronRight
 5. RøysterettenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Røysteretten

Kjem du til å bruke røysteretten din når du blir 18 år? Berre halvparten av førstegongsveljarane bruker han, og valdeltakinga har gått ned gjennom dei siste 30 åra.

valgbåser ved valg. Foto.

Vi har eit . Det vil seie at vi vel representantar som styrer på vegner av oss. Annakvart år har du høve til å bruke røysteretten din. Det er stortingsval, kommune- og fylkestingsval og sametingsval kvart fjerde år.

For å røyste må du fylle 18 år i løpet av valåret og stå i manntalet. Ved stortingsval må du vere norsk statsborgar. Ved kommune- og fylkestingsval kan nordiske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av året, og som er registrert i folkeregisteret som busett i Noreg seinast 30. juni samme år, stemme.

Innvandrarar frå land utanfor Norden, og som har budd i Noreg samanhengande i tre år, kan også stemme, sjølv om dei ikkje er norske statsborgarar.

Røysteretten har endra seg sidan 1814 som eit resultat av at nye grupper i befolkninga har kjempa seg fram til demokratiske rettar.

1814: avgrensa røysterett for menn over 25 år

1898: allmenn røysterett for menn

1907: avgrensa røysterett for kvinner frå borgarskapet

1910: allmenn røysterett for kvinner ved kommuneval

1913: allmenn røysterett for kvinner ved alle val

1920: røysterettsalderen sett ned til 23 år

1946: røysterettsalderen sett ned til 21 år

1967: røysterettsalderen sett ned til 20 år

1978: røysterettsalderen sett ned til 18 år

2011: Forsøksorning i 20 kommunar med stemmerett for 16-årinar ved kommune- og fylkestingsval.

Læringsressursar

Politikk er påverknad

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Offentlige debatter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Riksforsamlinga med Are Kalvø: om folkeaksjonar, del 1

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Skuledemokratiet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Organisasjonsdeltaking

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff