Hopp til innhald

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Politikk og demokratiChevronRight
  4. Politikk er påverknadChevronRight
  5. Politikk er påverknadChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien skal du:

* vite korleis du kan vere med å påverke politikken

* ha kunnskap om dei forskjellige kanalene for påverknad

* kunne diskutere utfordringar for demokratiet