Hopp til innhald

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Politikk og demokratiChevronRight
  4. Politikk er påverknadChevronRight
  5. Haldningar til røysterett for 16-åringarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Haldningar til røysterett for 16-åringar

Disse oppgåvene er knytt til fagstoff om røysterett for 16-åringar, men du må søkje opp informasjon sjølv for å svare på spørsmåla.

en person putter stemmeseddel i valgurne. Foto.

Oppgave 1

Undersøk programma til dei politiske partia og finn ut korleis dei stiller seg til røysterett for 16-åringar.

Oppgave 2

Gjennomfør ei avstemming i klassen om 16-åringar bør ha røysterett eller ikkje. Lag deretter eit rollespel der ei gruppe får i oppgåve å argumentere for røysterett for 16-åringar, og ei gruppe får i oppgåve å argumentere imot. Når rollespelet er over skal de gjennomføre ei ny avstemming. Diskuter resultatet.

Læringsressursar

Politikk er påverknad

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?