Hopp til innhald

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Politikk og demokratiChevronRight
  4. Politikk er påverknadChevronRight
  5. OrganisasjonsdeltakingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Organisasjonsdeltaking

Natur og Ungdom demonstrerer. Foto.

Oppgåve 1

Ta utgangspunkt i denne statistikken frå SSB:

Statistikkbanken: Organisasjonsdeltagelse

  1. Samanlikn dei unge si deltaking i organisasjonar med andre aldersgrupper. Kva finn du? Korleis vil du forklare det du finn?
  2. Samanlikn organisasjonsdeltakinga til kvinner med organisasjonsdeltakinga til menn. Kva finn du? Korleis vil du forklare det?

Oppgåve 2

Gjer en kartlegging i klassen over kor mange som er medlem i ein organisasjon, og kva typar organisasjonar dei er medlemer av.

Læringsressursar

Politikk er påverknad

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?